IMG_1590_1000px

Voornaam *

Achternaam *

Adres *

Postcode en Woonplaats*

Kennelnaam (indien van toepassing)

email * Telefoonnummer *

Soort lidmaatschap* ( er is een eenmalig inschrijfgeld van € 7,00*)
 Hoofdlid – met het clubblad per post – contributie per jaar € 26,00
 Hoofdlid – met het clubblad in pdf per email -contributie per jaar € 17,50
 Gezinslid – naast het hoofdlidmaatschap kunnen meerdere mensen op één adres lid worden – contributie per jaar € 12,00

Aantal honden*

Opmerking