Club Magazine

Voorblad dec15

 

 

 

 

 

  • Het clubmagazine verschijnt 5 x per jaar, achtereenvolgens in week 10, 20, 30, 40 en 50.
  • Sluitingsdata voor in te sturen kopij zijn respectievelijk in week 7, 17, 27, 37 en 47. Kopij kan worden ingestuurd naar de redactie.
  • Het magazine van december 2015 kunt u hier lezen.
  • Eerder verschenen nummers van het Club Magazine kunnen in digitale vorm worden opgevraagd bij de redactie.

 

Website

  • De website wordt verzorgd door de redactie van het Club Magazine, aangevuld met een bestuurslid. Vragen en/of opmerkingen kunnen gestuurd worden naar de redactie.
  • De foto’s op onze website zijn gemaakt door: Cora Dekker, Myrna Huijing, Ingrid Kemner, Johanna Koelman, Linda Neijhof, Jeroen de Swart en Regina Uittenbogaard. Van de zwart/wit foto bij de rasbeschrijving van de Bernersennenhond hebben we de naam van de fotograaf niet kunnen vinden. Voor het gebruik van de kleurenfoto’s op onze website hebben alle hiervoor genoemde personen toestemming verleend, waarvoor onze dank.
  • De oude foto’s op de geschiedenispagina vonden wij op de Amerikaanse Bernersite: bmdinfo.org. With their kind permission we may use some of the old photo’s.
  • Het artwork van Bonny Bullock is speciaal voor onze vereniging gemaakt; ook eerder werk mag met haar vriendelijke toestemming door ons worden gebruikt.