Ov de Ver

De Nederlandse Berner Sennen Vereniging werd op 14 november 2000 opgericht. Onze vereniging is opgericht door liefhebbers die zich zorgen maken over het ras en met name de gezondheid. Een van de uitgangspunten voor het beleid van de vereniging is dan ook open en eerlijke informatie delen zodat we verantwoord fokken voor behoud van de gezondheid van ons mooie ras.

In overleg met de deskundigen op dit gebied hebben wij een fokbeleid opgesteld, waar de fokkers van de vereniging zich vrijwillig aan houden. Onze voorzitter Jan Kranenbarg is hard aan het werk om, in samenspraak met de Raad van Beheer, de puntjes op de i te krijgen voor ons nieuwe fokreglement.

Onze vereniging heeft een klein, enthousiast bestuur dat bestaat uit maximaal vijf personen. Daarnaast maakt de vereniging gebruik van commissies die zich richten op diverse aandachtsgebieden, zoals PR & communicatie, gezondheid, gedrag en evenementen. De commissies laten zich, indien nodig, adviseren en ondersteunen door diverse deskundigen.

Voor de leden van de vereniging wordt vijf keer per jaar een clubmagazine uitgegeven. In dit magazine worden activiteiten aangekondigd, artikelen gepubliceerd die van belang zijn voor ons ras, belevenissen van leden met hun honden opgenomen en nog vele andere zaken.

Wij zijn een vereniging voor liefhebbers. Wij stimuleren dat onze leden, fokkers én eigenaren, een luisterend oor voor elkaar hebben. We bevorderen het contact tussen fokkers onderling en tussen fokkers en liefhebbers van de Berner Sennenhond. We zetten ons in dat mensen zich nóg beter verdiepen in de materie en dat áls er een keer iets niet goed gaat (want dat komt heus overal voor) fokker en eigenaar in gezamenlijkheid tot een oplossing komen en hun verantwoording nemen. De NBSV pleit voor het delen van alle kennis en inzichten en zal zich voor alle leden met raad en daad inzetten.