Privacy verklaring

De Nederlandse Berner Sennen Vereniging (NBSV) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In de Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De NBSV houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AlgemeneĀ Verordening Gegevensbescherming.

Een uitgebreide beschrijving van onze Privacy verklaring vindt u HIER