Home

Nederlandse Bernersennen Vereniging

Welkom op onze nieuwe Website

In het voorjaar is besloten tot het stoppen met Nederlandse Bernersennen Vereniging  NBSV.
Door initiatief van een aantal leden is er intussen een doorstart gemaakt, binnenkort komen we met meer info op deze site en naar de leden over de toekomst .
De oude website was al opgeheven, hier bent u op de nieuwe site die zijn we weer aan het inrichten, overzicht nieuwe items vindt u op pagina Nieuws.

Heeft u intussen een vraag, mailadres vindt u in het menu Contact