Lidmaatschap Info


Lidmaatschap info

LET OP:
De prijzen wijken af van wat op laatste pagina Magazine december vermeld staat!!

Hoofd lidmaatschap: eenmalig € 37,00 (incl. inschrijfgeld) daarna € 30,00 per jaar ( Magazine per post)
Email lidmaatschap: eenmalig € 27,00 (incl. inschrijfgeld) daarna € 20,00 per jaar ( Magazine als PDF per mail)
Gezin lidmaatschap: € 15,00 ( aanvulling op een Hoofd lidmaatschap)
Opm: Voor lidmaatschap die start na 01 juli is 50% van het bedrag verschuldigd over het lopende jaar.

Voor nieuw lidmaatschap gelden de volgende tarieven.
Hoofd lidmaatschap: eenmalig € 37,00 (incl. inschrijfgeld) daarna € 30,00 per jaar ( Magazine per post)

Email lidmaatschap: eenmalig € 27,00 (incl. inschrijfgeld) daarna € 20,00 per jaar ( Magazine als PDF per mail)

Gezin lidmaatschap: € 15,00 ( aanvulling op een Hoofd lidmaatschap).

Opm: Voor lidmaatschap die start na 01 juli is 50% van het bedrag verschuldigd over het lopende jaar.

Voor meer informatie over lidmaatschap kunt u terecht bij
ledenadministratie Geri Bransen, stuur even een MAIL

Na aanmelding bent u aspirant lid en wordt uw naam vermeld in het eerst volgende Magazine.
Ons Magazine komt vier keer per jaar uit, in maart, juni, september en december.
Als er binnen 14 dagen na verschijnen van het blad geen bezwaren binnen komen, is uw lidmaatschap definitief en ontvangt u contributie verzoek van onze penningmeester.

Opm:
Indien er wel bezwaren binnen komen beslist het bestuur (Artikel 1 en 2 van Huishoudelijk reglement). Indien lidmaatschap wordt geweigerd ontvang betrokkene lidmaatschap geld minus inschrijfgeld van € 7,00 terug gestort.


Lid worden? Dit kan via invullen formulier, klik HIER

Info fokkende leden (met of zonder Kennelnaam)

Alle leden die fokken verplichten zich dit te doen volgens ons Verenigingsfokreglement (VFR), de NBSV biedt haar fokkende leden de mogelijkheid om een verwacht nest aan te kondigen op de website, we vragen u hiervoor conform VFR art 1.7 de invoering van de HD ED en verder testen in de Berne Garde Database (BGD), de in te voeren testen kunt u d.m.v. een kopie van de uitslagen naar Greetje van Zonneveld via waarkhuus@ziggo.nl sturen, zij is een operator voor de BGD.

Ook bieden we de mogelijkheid om het geboren nest te publiceren in ons Magazine en op de website.
We vragen u hiervoor conform VFR art 1.7 de invoering van de HD ED en verder testen in de BGD, de in te voeren testen kunt u d.m.v. een kopie van de uitslagen naar Greetje van Zonneveld via waarkhuus@ziggo.nl sturen, zij is een operator voor de BGD.

Op de website bieden we u de mogelijkheid om aan te geven of er reuen en of teven beschikbaar zijn, ook het aantal kunt u aangeven, graag zouden we er ook foto’s van uw nest bij plaatsen.

Deze opties zijn kosteloos voor leden en indien u het VFR heeft gelezen is het plaatsen van een geboren nest conform artikel 9.4 een regel binnen de NBSV.    

Lid worden? Dit kan via invullen formulier, klik HIER