Gezondheidsonderzoeken


Op deze pagina verplichte – en niet verplichte gezondheidstesten voor Berners van fokkers
binnen de NBSV

Verplichte testen voor alle honden

HD : Heupdysplasie
U kunt de HD foto’s bij uw DA laten maken, nadat uw hond
12 maanden is geworden.
De DA stuurt de foto’s naar de Raad van Beheer, u ontvangt de uitslag in uw account bij de Raad van Beheer.
Info over HD

ED : Elleboogdysplasie
U kunt de ED foto’s bij uw DA laten maken, nadat de hond
18 maanden is geworden
De DA stuurt de foto’s naar de Raad van Beheer, u ontvangt de uitslag in uw account bij de Raad van Beheer.
Info over ED


Verplichte DNA testen voor honden geboren na
01-01-2020

HS : Histiocytair Sarcoom
Er is een test met fokadviesprogramma ontwikkeld om de Histo Sarcoma(kanker) terug te dringen bij de Berner
U stuurt het bloed voor onderzoek in naar Antagene Frankrijk
Info aanvraag onderzoek zie hier beneden

* Info over HS

* Steve Green (BMD Co-Ordinator Gezondheid in GB) schreef in het bijgevoegde artikel in november 2018 over de Antagene Histio pre test, met uitleg over het aanvragen er van. Onderaan dit artikel, staat nog een artikel ( P39 e.v.) over de genomische testen van de Schweizer Sennenhunde Verein (SSV)
Lees HIER het hele verhaal (vertaling door Wendy van Dijk)

* Een genetisch hulpmiddel om te helpen bij de selectie.
Lees HIER het hele verhaal.


* HSIMS (Histiocytic Sarcoma Index Mate Selection) is een hulpmiddel voor de paringsselectie met betrekking tot de HS-index van de ouders.
Lees HIER het hele verhaal.

DM : Degeneratieve Myelopathie
U stuurt bloed in naar Antagene, Laboklin of Va Haeringen.
Info DM
Info testen op DM
Info aanvraag onderzoek zie hier beneden

Niet verplichte testen

vWD : Van Willebrand Disease
U stuurt bloed voor onderzoek naar Antagene, Laboklin of Van Haeringen.
Info over vWD
Info aanvraag onderzoek zie hier beneden


Aanvragen van de testen

U kunt de DM –  en de vWD testen aanvragen bij LaboklinAntagene en van Haeringen 
Bij Laboklin is er een korting* mogelijk o.b.v. het lidmaatschapsbewijs van de NBSV.
Korting geldt niet combipakket van DM Exon 1 en Exon 2

Bij Antagene hebben ze een staffelkorting bv DM Exon 1, DM Exon 2, vWD 1 en SH test de voor €168, (voor fokker met BTW nummer €138).
(Toelichting aanvraag test)


Fokgeschiktheidskeuring
Fokkers die lid zijn van NBSV mogen alleen fokken met honden die voldoen aan de eisen zoals in de rasstandaard zijn beschreven.
De vereniging organiseert daarom een Fokgeschiktheidskeuring **, alle informatie vindt HIER.
** verplicht voor honden geboren na 01-01-2022