Gezondheidsonderzoeken


Op deze pagina verplichte – en niet verplichte gezondheidstesten voor Berners van fokkers
binnen de NBSV

Verplichte testen voor alle honden

HD : Heupdysplasie
U kunt de HD foto’s bij uw DA laten maken, nadat uw hond
12 maanden is geworden.
De DA stuurt de foto’s naar de Raad van Beheer, u ontvangt de uitslag in uw account bij de Raad van Beheer.
Info over HD

ED : Elleboogdysplasie
U kunt de ED foto’s bij uw DA laten maken, nadat de hond
18 maanden is geworden
De DA stuurt de foto’s naar de Raad van Beheer, u ontvangt de uitslag in uw account bij de Raad van Beheer.
Info over ED


Verplichte DNA testen voor honden geboren
na 01-01-2022

HS : Histiocytair Sarcoom
Er is een test met fokadviesprogramma ontwikkeld om de Histo Sarcoma(kanker) terug te dringen bij de Berner
U stuurt het bloed voor onderzoek in naar Antagene Frankrijk
Info aanvraag onderzoek zie hier beneden

* Achtergrond informatie hoe en waarom HS testen.

* Info over HS

* Steve Green (BMD Co-Ordinator Gezondheid in GB) schreef in het bijgevoegde artikel in november 2018 over de Antagene Histio pre test, met uitleg over het aanvragen er van. Onderaan dit artikel, staat nog een artikel ( P39 e.v.) over de genomische testen van de Schweizer Sennenhunde Verein (SSV)
Lees HIER het hele verhaal (vertaling door Wendy van Dijk)

* Een genetisch hulpmiddel om te helpen bij de selectie.
Lees HIER het hele verhaal.


* HSIMS (Histiocytic Sarcoma Index Mate Selection) is een hulpmiddel voor de paringsselectie met betrekking tot de HS-index van de ouders.
Lees HIER het hele verhaal.

DM : Degeneratieve Myelopathie
U stuurt bloed in naar Antagene, Laboklin of Va Haeringen.
Info DM
Info testen op DM
Info aanvraag onderzoek zie hier beneden

Clear by parentage.

Het is mogelijk om direct nageslacht te certificeren als vrij van een erfelijke ziekte waarbij de moeder en de vader DNA-getest zijn en uitkomt van de test ‘clear’ is. Deze registratie wordt “Clear by parentage” genoemd.
In BGD kan “Clear by parentage” worden ingevoerd door de operator, dit kan als van beide ouders de DM uitslag in de BGD is ingevoerd en de score ‘clear’ is.
De kinderen uit een combinatie met een DM “Clear bij parentage” ouder of ouders moeten wel opnieuw getest worden.
Voor alle DNA testuitslagen geldt :
De uitslag kan pas worden ingevoerd met minimaal het chipnummer van de geteste hond op het certificaat.

Aanvragen van de testen
U kunt het beste de DNA testen in één pakket bij Antagene aan te vragen, (HS DM 1 DM 2 etc.) dit pakket is incl. HS,
dat staat niet bij de uitleg maar is wel inbegrepen.
Dit pakket kost € 168 .

Hoe werkt het, ga naar https://antagene.com/ , u kiest Nederlands op de site.
U maakt een account aan bij Antagene en voert u de gegevens van uw hond in.
Daarna klikt u op het boodschappenmandje en kiest u de genetische beoordeling € 168 . U krijgt dan een bestelformulier en aanwijzingen hoe te handelen.

Het bloed laat u door uw DA afnemen, deze moet ook zijn eigen DA Identificatienummer aangeven op het formulier.
Het bloed moet door DA in een speciaal buisje (is bij DA aanwezig) worden verzonden naar Antagene.
De de uitslag zal enige tijd duren, deze uitslag stuurt u dan door naar de operator van de BGD, deze voert het in.
De operator is te bereiken via :
waarkhuus@ziggo.nl of  0597 530595,
ook voor vragen m.b.t Antagene kunt u daar terecht.


Fokgeschiktheidskeuring
Fokkers die lid zijn van NBSV mogen alleen fokken met honden die voldoen aan de eisen zoals in de rasstandaard zijn beschreven.
De vereniging organiseert daarom een Fokgeschiktheidskeuring **, alle informatie vindt HIER.
** verplicht voor honden geboren na 01-01-2022